Registrace

Jméno

Příjmení

Typ uživatele
Instalatér
Projektant
Architekt
Jiné

Jiné:


Zadejte telefonní číslo, které budete používat v LIV KLUBU. Toto číslo bude také Vaším přihlašovacím jménem na stránkách LIV KLUBU.

Číslo mobilního telefonu

Številka mobilnega telefona

e-mail

Země


Údaje o firmě


Název firmy

Adresa

PSČ

Město

Vyplněním vstupního formuláře se přihlašuji na LIV KLUB  a souhlasím s tím, aby společnost Fluidmaster, d.o.o. zpracovala moje osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Přístup k získaným osobním údajům má kromě organizátora také poskytovatel technického řešení, společnost 4eGenus d.o.o. Jsem seznámen/a a souhlasím s tím, že v době zpracování osobních údajů mohu kdykoli požádat o přístup k údajům a jejich aktualizaci, a to formou písemné žádosti na adresu livclub@fluidmaster.com. Jsem seznámen/a a souhlasím s tím, že Fluidmasterd.o.o. uchovává a zpracovává veškeré poskytnuté údaje až do mého písemného odvolání na adresu livclub@fluidmaster.com. Na zaregistrované telefonní číslo Vám 4x měsíčně pošleme max. 4 SMS, ve kterých vás budeme informovat o prodejních kampaních, novinkách v nabídce produktů, školeních, stavu bodů (čtvrtletně) a dalších marketingových akcích.  Uživatel se může kdykoliv odhlásit formou SMS. Stačí poslat SMS ve tvaru: ''LIV_STOP'' na +420 608 368 484.   Každá SMS zpráva bude účtována dle platného ceníku daného operátora.  SMS nebo ohlášení (Wap push) uživateli od ''LIV'' jsou zdarma.
Regulátorem dat je společnost Fluidmaster d.o.o., Industrijska cesta 2, 6230 Postojna (dále také organizace). Organizace může předávat osobní údaje třetím stranám, které v souladu s platnými právními předpisy pro pořízení, zpracování, přenos, nebo uchovávání osobních údajů mají základ v platném právním řádu, osobního souhlasu, nebo smluvního vztahu. Osobní údaje mohou být uchovávány až do odvolání souhlasu jednotlivce nebo do ukončení obchodního vztahu. Člen LIV KLUB má právo na přístup k údajům, právo na opravu, právo na výmaz („právo zapomenout“), pokud jde o zpracování osobních údajů, právo omezit práva na zpracování, právo na přenos dat, a právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů. Pro uplatnění výše uvedených práv, nebo v případě reklamací, nás prosím kontaktujte na výše uvedeném e-mailu nebo na e-mailu livclub@fluidmaster.com. Pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost na komisaře pro informace. Manažer společnosti Fluidmaster d.o.o. se zavazuje zpracovávat a chránit údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Vše o LIV KLUBU na webové stránce www.livclub.eu.  Fluidmaster, d.o.o., Industrijska cesta 2, 6230 Postojna. 

Proč splachovače LIV

10 let záruky - protože zcela důvěřujeme svým znalostem a kvalitě

HDV napouštěcí ventil - protože se nemůže ucpat a nepotřebuje údržbu

ABS materiál - protože důvěřujeme jen vysoce kvalitnímu materiálu

Jednoduchá regulace - nastavení bez měření a zkušebních testů