Záruční prohlášení výrobce Fluidmaster d.o.o.

Záruční podmínky

 

Záruční podmínky platí pro níže uvedené produkty prodávané pod ochrannou známkou LIV.


Prodávající zaručuje spolehlivost a kvalitu dodávaných produktů pro následující období, s výjimkou uvedenou níže:

  • WC nádržky: deset (10) let, s výjimkou pryžových dílů a elektronických součástek (pro splachovací techniky), pro které platí záruční doba dva (2) roky a jeden (1) rok.
  • Keramické výrobky: pět (5) let.
  • WC přípojky a WC kolena: deset (10) let.
  • WC sedátka: pět (5) let.
  • Akrylátové sprchové vaničky a vany: deset (10) let.
  • Systémy Whirlpool: dva (2) roky.
  • Skleněné výrobky: dva (2) roky.
  • Sifony: dva (2) roky.


Záruční doba se počítá ode dne vystavení faktury Prodávajícím.


Prodávající může písemně uvést pro své výrobky jinou záruční lhůtu.


Malé rozdíly v jakosti, rozměrech a barvách, které jsou technicky nevyhnutelné a obecně povolené v obchodní praxi, a obvyklé opotřebení výrobků a částí výrobků, nemohou být důvodem pro reklamaci.

Reklamaci uznáme pouze po předložení dokladu o nákupu.

Záruka se nevztahuje na závady, poruchy nebo související ztráty způsobené nedodržením příslušných pokynů k instalaci, z důvodu cizího zavinění nebo nesprávného použití nebo v důsledku oprav nebo změn, které na výrobku provedla třetí strana bez písemného souhlasu Prodávajícího.

Prodávající podle vlastního uvážení reklamované výrobky opraví nebo vymění za nové.

Záruka se nevztahuje na produkty, které Prodávající výslovně vyloučil ze záruky, ani na výrobky skládající se ze zbytků nebo zvláštních šarží, ledaže Prodávající výslovně uvedl, že jsou kryty zárukou.


Postojna, říjen 2018

 

Jméno a podpis odpovědné osoby:

Andrej Kobal

 

Proč splachovače LIV

10 let záruky - protože zcela důvěřujeme svým znalostem a kvalitě

HDV napouštěcí ventil - protože se nemůže ucpat a nepotřebuje údržbu

ABS materiál - protože důvěřujeme jen vysoce kvalitnímu materiálu

Jednoduchá regulace - nastavení bez měření a zkušebních testů