Politika kvality

Základním cílem společnosti Fluidmaster d.o.o. je vývoj, výroba a prodej kvalitních výrobků, které vyhovují potřebám a požadavkům trhu. Firmě zaručují dlouhodobý obchodní úspěch, vlastníkům bezpečí jejich investic, zaměstnancům bezpečnou a atraktivní práci. Za tímto účelem stále aktualizujeme naše výrobní programy a staráme se o humánní a kreativní pracovní okolí, které je šetrné k životnímu prostředí.

Kvalitu ovládáme kompletně, v souladu s moderními metodami a mezinárodními standardy, přičemž uznáváme zejména následující východiska:
  • Kvalita našich výrobků a služeb je na úrovni kvality výrobků a služeb úspěšných, mezinárodně uznávaných a proslulých, marketingově zaměřených a konkurenceschopných firem.
  • Při hodnocení kvality výrobků a služeb má názor zákazníka rozhodující význam. Proto výrobky vyhovují potřebám a nárokům trhu a stejně tak splňují očekávání zákazníků.
  • Každý výrobek odpovídá domácím i mezinárodním zákonným předpisům a standardům. Jeho používání je bezpečné, provoz spolehlivý, jeho tvar je estetický a ekologicky šetrný.
  • Životnost výrobků není kratší v porovnání s životností stejných výrobků na světovém trhu. Na stejné úrovni je také kvalita servisu a ostatních služeb.
  • Při komplexním řízení kvality každý zaměstnanec konstruktivně a aktivně spolupracuje a přispívá k plodnému pracovnímu prostředí, k budování účinných vztahů dodavatel-spotřebitel uvnitř firmy a pracuje pro dosažení společných cílů.
  • Máme účinný systém odstraňování chyb. Vzniku a opakování nových chyb systematicky předcházíme. Studium příčin podmiňuje účinnější řešení.
  • Sledujeme dosažení rozumně vybraných obchodních cílů, odstraňujeme nedostatky, zavádíme vylepšení a zajišťujeme tak stálý růst kvality ve všech oblastech obchodování.
  • Všechny nesrovnalosti spojené s kvalitou řešíme rychle a koordinovaně s co nejmenšími náklady a s cílem dobrých partnerských vztahů s dodavateli i zákazníky, o které pečujeme.
  • Požadované kvality výrobků a služeb dosahujeme a udržujeme ji díky stálému vzdělávání, cílovým školením, rozvoji tvořivosti jednotlivců, týmové práci a přiměřené motivaci všech zaměstnanců společnosti Fluidmaster.
  • Vedení společnosti Fluidmaster je zodpovědné za navrhování, provedení a účinnost kvality systému. Obsluha a oddělení jsou zodpovědné za dosahování cílů kvality v oblastech svojí činnosti, každý zaměstnanec pak za kvalitu svojí práce.
Fluidmaster si přeje udržet svoje zákazníky a získat nové, proto klade důraz na kvalitu. Znalostmi ke kvalitě, kvalitou k úspěchu.

Postojna, Leden 2014

 

 

Proč splachovače LIV

10 let záruky - protože zcela důvěřujeme svým znalostem a kvalitě

HDV napouštěcí ventil - protože se nemůže ucpat a nepotřebuje údržbu

ABS materiál - protože důvěřujeme jen vysoce kvalitnímu materiálu

Jednoduchá regulace - nastavení bez měření a zkušebních testů